Vragen? Bel ons: 058-2167622

Voorwaarden voor levering

Naaipatronen.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 01102561 en is gevestigd aan de Beijerstraat 4, 8911 HG Leeuwarden
(magazijn: Kleine Hoogstraat 7, 8926 HD Leeuwarden).
Telefoonnummer: 058-2167622
Email: info@naaipatronen.nl.
BTW nummer: NL1063.07.903.B01

Artikel 1 - bestelling en totstandkoming overeenkomst

 1. Indien u een bestelling in onze online winkel heeft geplaatst, bevestigen wij de ontvangst van deze bestelling onverwijld door middel van een bestelbevestiging per e-mail. Zolang u geen bestelbevestiging van ons heeft ontvangen kunt u de overeenkomst ontbinden. De bestelling is niet geldig als uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig is vast te stellen of wanneer bij verificatie blijkt dat de verstrekte gegevens niet kloppen.
 2. Wij zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien wij goede gronden hebben om aan te nemen dat u niet aan uw betalingsverplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, delen we dit gemotiveerd mee binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 2 - Prijzen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
  • iDEAL
  • PayPal
  • Mastercard en VISA
  • Afterpay (€ 0,99)
  • Bankoverschrijving
  • e-Maestro
  • Sofortbanking
  • Bancontact
 3. Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Buckaroo of Afterpay.

Artikel 3 - Afterpay

 1. Met Afterpay kunt u achteraf betalen door middel van een digitale acceptgiro. U ontvangt binnen 10 dagen een digitale acceptgiro via e-mail welke u binnen 14 dagen na ontvangst dient te voldoen.
 2. Maakt u voor de eerste keer gebruik van betalen via AfterPay dan kunt u bij Naaipatronen.nl betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van € 150,-. Als u reeds bekend bent bij AfterPay kunt u tot een bedrag van € 250,00 gebruik maken van deze betalingsmethode. Het minimale orderbedrag voor deze betaalmethode is € 10,00. De servicekosten voor betalen via Afterpay zijn € 0,95. Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met digi-acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met digi-acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u voor een andere betaalmethode kiezen.
 3. Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay

Artikel 4 - Levering en verzendkosten

 1. Wij streven er naar om uw bestelling binnen 2 werkdagen te leveren. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen (bestelling tijdelijk niet op voorraad of uitverkocht) of is er om een andere reden vertraging dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling zonder kosten te annuleren. Reeds ontvangen betalingen worden binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.
 2. Bestellingen worden verzonden via PostNL en DPD. De volgende verzendkosten worden in rekening gebracht:
  • adres in Nederland (PostNL): € 3,00
  • adres in Nederland pakket (PostNL of DPD): € 6,95
  • adres in België en Duitsland (DPD): € 6,95
  • overige landen (PostNL): € 6,95 tot € 34,50 (max 5 kg)
  • Marfy patronen af fabriek Italië (UPS): € 8,25
  De genoemde tarieven zijn inclusief verwerkings- en verpakkingskosten.
 3. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende of verzekerde verzending).
 4. Wij versturen per e-mail een kennisgeving van verzending op de dag van verzending.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 6 - Retourzenden en/of ruilen

 1. U bent gerechtigd om binnen de herroepingstermijn van 14 dagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.
  Heeft u de bestelling reeds betaald dan zal het totale aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.
 2. Tijdens de herroepingstermijn dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Bij patronen: knip verpakkingen voorzichtig open en bekijk eerst de instructiebladen. Het is dan doorgaans niet nodig om patroonbladen volledig open te vouwen om te kunnen bepalen of u het artikel wilt behouden.
 3. Na de herroepingstermijn van 14 dagen is de koop definitief en kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document. In geval van retournering na de gestelde termijn van 14 dagen wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
 4. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen de herroepingstermijn van 14 dagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening.
  Voor toezending van de nieuwe artikelen brengen wij niet opnieuw verzendkosten in rekening.
 5. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
 6. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval retourneren of ruilen:
  • het gaat om een tijdschrift;
  • Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;
  • Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
  • Het artikel bevindt zich niet in de originele verpakking.
  • Het betreft een voor u in Italië besteld MARFY patroon.

Artikel 7 - Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade, behoudens en voor zover wij als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel hebben gehad dat we bij correcte nakoming niet zouden hebben gehad.
 2. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciële serieproductie te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentie- en /of copyrighthouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

Artikel 9 - Privacy statement

 1. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt. Hierbij kunt u denken aan een incassoprocedure.

Artikel 10 - Geschillen

 1. Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Klachten die niet onder een garantietermijn vallen dienen binnen de redelijke termijn van 2 maanden te worden gemeld, bij voorkeur schriftelijk of per email via info@naaipatronen.nl of het contactformulier op de website. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
 2. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden d.d. 7 november 2016 onder nummer 01102561.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de bestelling. Deze voorwaarden kunt u printen of opslaan.