Instructies voor ontbinding van uw aankoop

Ontbindingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.

  • De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel fysiek in bezit krijgt.
  • Om het ontbindingsrecht uit te oefenen moet u Naaipatronen.nl, gevestigd aan de Beijerstraat 4 te Leeuwarden, 058-2167622, info@naaipatronen.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.
  • Om de ontbindingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het ontbindingsrecht te verzenden voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de ontbinding

  • Als u de overeenkomst ontbindt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, van ons terug.
  • Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uw uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  • Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  • U dient de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 dagen na de dag waarop u uw besluit de overeenkomst te ontbinden aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voor de termijn van 14 dagen is verstreken.
  • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
  • U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van gebruik van de artikelen, die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

Ontbindingsformulier
U kunt hier het ontbindingsformulier downloaden en uitprinten: herroepingsformulier.